Charakterystyka Żarzaka

Żarzak elektryczny o mocy 1200 KW;

Zakres żarzenia do 620 oC, ponadto żarzak ten wyposażony jest w automatyczny rejestrator zmian temperatury w funkcji czasu;

Maksymalne wymiary poziome detalu: 5900x5900 mm;

Max ciężar pojedynczego żarzonego elementu do 32 t (ograniczenie wynikające z udźwigu suwnicy).

Park maszyn

Posiadamy:

Electric oven (Żarzak)

EN: NOTE THAT dimension given on this picture is annealing furnace’s the inside dimension. ***************** ***************** ***************** PL: UWAGA: wymiar podany na zdjęciu jest wymiarem wewnętrznym żarzaka