Characteristics electric oven

Żarzak elektryczny o mocy 1200 KW;

Zakres żarzenia do 620 oC, ponadto żarzak ten wyposażony jest w automatyczny rejestrator zmian temperatury w funkcji czasu;

Maksymalne wymiary poziome detalu: 5900x5900 mm;

Max ciężar pojedynczego żarzonego elementu do 32 t (ograniczenie wynikające z udźwigu suwnicy).

Electric annealing furnace with power of 1200 KW;

Annealing range up to 620oC; additionally, the one is equipped with automatic recorder of temperature in ‘time’ function;

The maximum dimensions of the horizontal detail: 5900x5900 mm;

Max weight of a single annealed element: 32t (limit caused by load capacity of the overhead crane).


Charakterystyka Żarzaka

Żarzak elektryczny o mocy 1200 KW;

Zakres żarzenia do 620 oC, ponadto żarzak ten wyposażony jest w automatyczny rejestrator zmian temperatury w funkcji czasu;

Maksymalne wymiary poziome detalu: 5900x5900 mm;

Max ciężar pojedynczego żarzonego elementu do 32 t (ograniczenie wynikające z udźwigu suwnicy).

Electric annealing furnace with power of 1200 KW;

Annealing range up to 620oC; additionally, the one is equipped with automatic recorder of temperature in ‘time’ function;

The maximum dimensions of the horizontal detail: 5900x5900 mm;

Max weight of a single annealed element: 32t (limit caused by load capacity of the overhead crane).


Park maszyn

Posiadamy:

Electric oven (Żarzak)

EN: NOTE THAT dimension given on this picture is annealing furnace’s the inside dimension. ***************** ***************** ***************** PL: UWAGA: wymiar podany na zdjęciu jest wymiarem wewnętrznym żarzaka