Characteristics lathes

Typ: KFC 200

śr toczenia ø2000;
wysokość toczenia 1450 mm;
obroty do 80 rpm. 

 

Typ : KFC 320

Śr toczenia ø 3200 mm;
wysokość toczenia 2000 mm;
obroty do 40 rpm. 

 

Typ: TCG 160V

śr toczenia ø1600 mm oraz 1300 mm;
długość toczenia 1000 mm;
obroty do 200 rpm.

Ponadto, tokarka TCG 160V posiada oprzyrządowanie umożliwiające dokładne wytaczanie otworów w środku,
w zakresie średnic - ø 280-670 przy L = 2500
ø 670-900 przy L= 3300
w klasie H7. 

Type KFC 200
Machining diameter: ø2000;
Machining height: 1450 mm;
rotations to 80 rpm.

Type KFC 320
Machining diameter:  ø 3200 mm;
Machining height: 2000 mm;
rotations to 40 rpm.

Type TCG 160V
Machining diameter: ø1600 mm and 1300 mm;
Machining length 1000 mm;
rotations to 200 rpm.

What’s more, lathe TCG 160V has precise instruments which allows direct press-form of holes just in the center
taking into consideration diameters:
               ø 280-670 with L = 2500
               ø 670-900 with L= 3300,
class H7.

Charakterystyka tokarek:

Typ: KFC 200

śr toczenia ø2000;
wysokość toczenia 1450 mm;
obroty do 80 rpm. 

 

Typ : KFC 320

Śr toczenia ø 3200 mm;
wysokość toczenia 2000 mm;
obroty do 40 rpm. 

 

Typ: TCG 160V

śr toczenia ø1600 mm oraz 1300 mm;
długość toczenia 1000 mm;
obroty do 200 rpm.

Ponadto, tokarka TCG 160V posiada oprzyrządowanie umożliwiające dokładne wytaczanie otworów w środku,
w zakresie średnic - ø 280-670 przy L = 2500
ø 670-900 przy L= 3300
w klasie H7. 

Type KFC 200
Machining diameter: ø2000;
Machining height: 1450 mm;
rotations to 80 rpm.

Type KFC 320
Machining diameter:  ø 3200 mm;
Machining height: 2000 mm;
rotations to 40 rpm.

Type TCG 160V
Machining diameter: ø1600 mm and 1300 mm;
Machining length 1000 mm;
rotations to 200 rpm.

What’s more, lathe TCG 160V has precise instruments which allows direct press-form of holes just in the center
taking into consideration diameters:
               ø 280-670 with L = 2500
               ø 670-900 with L= 3300,
class H7.

Park maszyn

Posiadamy:

Lathes (tokarki)

Lathe KFC 200
Lathe KFC 320
Lathe TCG 160V